નીલાંશી પટેલ, મિસ નેશન 2023 ની 1st રનર અપ

નીલાંશી પટેલ: નાગપુરની શાનદાર કૌશલ્ય સાથે મિસ નેશન 2023ની 1st રનર-અપ

Aug 9, 2023 - 05:50
Aug 9, 2023 - 05:59
 0  52
નીલાંશી પટેલ, મિસ નેશન 2023 ની 1st રનર અપ
નીલાંશી પટેલ, મિસ નેશન 2023 ની 1st રનર અપ

નાગપુર, 5 ઓગસ્ટ 2023: ગુજરાતની ગૌરવમય રનર અને મોડલ નીલાંશી પટેલે આજ મિસ નેશન 2023 પેજન્ટ શોમાં 1st રનર અપ તરીકે વિજય મેળવ્યું છે. તાજેતરમાં 20 વર્ષની ઉમરની નીલાંશીએ તમામ મોડલિંગ કાર્યક્રમોમાં પણ પ્રતિભા દર્શાવ્યું છે.

નાગપુરના ખૂબસૂરત સ્ટેજમાં, 2 જી થી 6ઠ્ઠી ઓગસ્ટ સુધી, મિસ નેશન 2023 પેજન્ટ શોમાં નીલાંશીએ તમામ દ્રષ્ટાઓને મગાજમાં લેવી દીધું છે. તેમનો પ્રદર્શન સ્ટેજ પર તમામ આંખોને આકર્ષિત કર્યો છે અને તેમનો આત્મવિશ્વાસ મોટો પ્રશંસા અને સફળતાની એક વિશેષ દર્શની આપે છે.

તાજેતરમાં મિસ નેશનનો શો નાગપુરમાં 5 દિવસ સુધી ચાલ્યો હતો. નીલાંશીએ આ સમયમાં સ્ટેજમાં તમામ અન્ય પ્રતિભાવના દ્રષ્ટાઓને મહસૂસ કરાવ્યું છે. તેમની સફળતાની પછી, તેમને મિસ બેસ્ટ કેટવોક પણ પ્રાપ્ત થયો છે.

નીલાંશીનો આત્મવિશ્વાસ, પ્રતિભા, અને મહેનત એ એક ઉદાહરણ છે જે યુવા પીઢીને પ્રેરણા આપી રહ્યો છે. તેમનું આગામી પ્રદર્શન અને યશગાથાનો સાથ, તે ગુજરાતને ગર્વે કરવામાં આવશે.

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow